Görme Engelliler

Kalfalık Belgesi

Kalfalık Belgesi

KALFALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

1 - Esnaf ve Sanatkârlar Odasından KALFALIK BELGEM var;

Meslek odalarından usulüne göre alınmış olan Kalfalık Belgeleri, 3308 sayılı kanuna göre verilecek olan KALFALIK BELGESİ ile değiştirilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Meslek Odasından alınmış belgenin aslı ve fotokopisi,

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2 adet vesikalık fotoğraf.

2 - Çıraklık Okulu Diplomam Var;

19.06.1986 tarihinden önce "Çıraklık Okulu Diploması" alanlara doğrudan KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Çıraklık okulu diplomasının aslı ve fotokopisi,

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2 adet vesikalık fotoğraf.

3- Üçüncü Sınıf Yetki Belgem Var;

Üçüncü sınıf Yetki belgesine sahip olan Elektrik Tesisatçılarına doğrudan KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Yetki belgesinin aslı ve fotokopisi,

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.İki adet vesikalık fotoğraf

4- Yurt Dışından Alınmış Olan Kalfalık Belgem Var;

Yurt dışından alınmış olan Kalfalık belgeleri 3308 sayılı kanunun 35.maddesine göre verilecek olan KALFALIK BELGESİ ile değiştirilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Yurt dışından alınmış belgenin aslı ve fotokopisi ile belgenin noter tasdikli tercümesi

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

 

5- Kurs belgem var;

Bakanlığın açmış olduğu mesleki kurslardan geçerek ve arta kalan süreyi mesleklerinde çalışarak dolduranlar Kalfalık sınavlarına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Kurslardan alınmış belgelerin aslı ve fotokopisi,

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.2 adet vesikalık fotoğraf,

5.Hizmet belgelendirme formu,

6. Sosyal güvenlik kuruluşlarından alınmış onaylı prim dökümleri

6- Öğrenci olarak okumak istiyorum;

14 yaşından gün almış olanlar ( 4702 sayılı kanun ile üst yaş sınırı kaldırılmıştır.) Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırıp meslek ve öğrenim durumunun özelliklerine göre 1-3 yıl öğrenim gördükten sonra Kalfalık sınavlarına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Çıraklık sözleşmesi,

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.Üç adet vesikalık fotoğraf,

5. Ustasının ustalık ve usta öğretici belgelerinin aslı ve fotokopileri.

 

7- Öğrenci olarak okurken ayrıldım;

Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren kalan sürenin iki katı kadar meslekleri ile ilgili bir işte çalıştıklarını ve bu süreyi sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirmeleri durumunda Kalfalık sınavına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Hizmet belgelendirme formu

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

5.Sosyal güvenlik kuruluşlarından alınmış onaylı prim dökümleri

8- Hiç Belgem Yok;

KAPSAMA ALINMA TARİHİNDE MÜRACAAT EDENLER;

Bir ilde mesleğin kanun kapsamına alınma tarihinde; Bakanlıkça tespit edilen tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;18 yaşını dolduranlar doğrudan Kalfalık sınavına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Dilekçe

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

5.Sağlık raporu

Bir ilde mesleğin kanun kapsamına alınma tarihinde; Bakanlıkça tespit edilen tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;16 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almayanlar süresi bakanlıkça tespit edilecek olan intibak eğitimine alındıktan sonra, Kalfalık sınavına alınırlar, başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Dilekçe

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

5.Sağlık raporu

6.Çıraklık sözleşmesi

KAPSAMA ALINMA TARİHİNDEN SONRA BAŞVURANLAR

Kapsama alınma tarihinden sonra çırak öğrenci olarak Merkezlere kayıt yaptıramayan 19 yaşından gün almış, 20 yaşından küçük ve daha önce eğitimden geçmeyenler mesleklerinde çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda telafi eğitimden sonra Kalfalık sınavına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Dilekçe

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

5.Sağlık raporu

Kapsama alınma tarihinden sonra 20 yaşından gün alanlar, geçmişe yönelik; Çıraklık süresinin 2 katı kadar çalışmalarını kanunun 35. maddesine göre belgelendirmeleri durumunda Kalfalık sınavına alınır ve başarılı olanlara KALFALIK BELGESİ verilir.

Bu durumda olanların 06.01.1998 tarihinden önce uygulama kapsamına alınan mesleklerde, bu tarihten sonraki hizmetlere ait primlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından birine yatırıldığı belgelendirilir.Aynı zamanda mesleğin kanun kapsamına alınış tarihi ile 06.01.1998 tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri değerlendirilir.

Başvuruda istenen belgeler:

1.Hizmet belgelendirme formu

2.Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.2 adet vesikalık fotoğraf

5.Sosyal güvenlik kuruluşlarından alınmış prim dökümleri